Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.
Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om, zowel voor de
reisorganisatie als de consument, tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

 

            STO-rgb logo-72

 

STO-reisgarantie

Wij zijn aangesloten bij Stichting Take Over Reisgarantie (STO-reisgarantie).
Hiermee voldoen wij aan de wettelijke garantiestelling voor aanbieders van pakketreizen.
Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen. Hieronder vallen tenminste
het vervoer en de accommodatie of één van beide gecombineerd met een andere essentiële
toeristische dienst (geen losse accommodaties of losse tickets).

De STO zal er, in geval van faillissement van de reisorganisatie, voor zorgen, dat u uw geld
terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt
de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan
IVORY travel, maar betaalt u deze aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een
door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

In principe zal de reis in goede orde plaatsvinden. De reissom zal 1 dag na afloop van uw
reis worden overgemaakt naar IVORY travel. Alleen in geval van surseance van betaling of
faillissement van IVORY travel, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Schuldeisers
kunnen niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug.
Mocht u reeds vertrokken zijn, zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van
uw reissom terug krijgt, zodat u uw reis af kan maken, of naar huis terug kunt keren.

Boekingsprocedure
Nadat u van IVORY travel een factuur/boekingsbevestiging heeft ontvangen, stuurt Certo Escrow
u per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt hiermee inloggen
op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt
u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot het
doen van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom, of tot betaling van de hele
reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom vóór
vertrek betaald dient te zijn aan Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen:
* In geval van faillissement zal  STO-reisgarantie nooit meer kosten voor u kunnen maken dan de
maximaal betaalde reissom.
* Eventuele klachten over uw reis staan los van deze betaalmethode.
* STO-reisgarantie is geen geschillencommissie.
* Onze reisvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip.
Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.